درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

شیوه تخریب علم ودانش

ارشمیدس با این روش خود برای تثلیث زاویه همه علم و دانش بشری را به لجن کشیده است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379۱ نظر: