درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

سه دشمن دیرین : خطکش دو نشان ارشمیدس .جبر . مثلثات ( قسمت پنجم )

پس از سالیان سال تحقیق شبانه روزی در یافته ام که نمونه و مسئله مورد تحقیق حدالامکان بایدبرای محقق روشن و بدون ابهام باشد.
روی بسیاری از زوایا برای تثلیث کار کرده ام
شیوه های متعددی را ابداع نموده ام .
طول 180 وتر دایره را محاسبه کرده ام .کاری که از هیچ دانشمندد و ریاضی دانی بر نیامده است.
خلاصه برای این موضوع زاویه دلخواه در نظر نگرفته ام .زاویه 60 درجه را در نظر گرفته ام .  زاویه ای که غول بی شاخ و دم ریاضی دانها شده است . همه از آن وحشت دارند.در برخود باآن خود را خراب می کنند..
در ترسیم : زاویه CQE شصت درجه است.
خط راست DC هم خطکش دو نشان ارشمیدس است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: