درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

سه دشمن دیرین :خط کش ارشمیدس .جبر . مثلثات ( قسنت سوم )

شکل متضمن یک رابطه جبری بسیار معروف است .این رابطه جبری برای این عنوان می شود که به تثلیث گر زاویه باستاره و پرگار بگویند
تثلیث زاویه ات  غلط است و تو نوابیغ هستی .چون
وانتزل . گالوا. و دیگران گفته اند تثلیث زاویه با ستاره و پرگار نمی شود و تو گوش به گفته آنها نکرده ای.
شکل هندسی است .X نماینده یک خط راست است که مقدار آن نا مشخص است.این خط راست به قوه 3 رسیده است یعنی سه بار در خودش ضرب شده است.
پس ایکس به قوه 3 یک مکعب است..
این مکعب کجا است ؟چرا در شکل وجود ندارد؟
در جبر  انتقال و جابجائی وجود دارد..قسمت ( منهای سه ایکس منهای دو آ ) را به طرف دیگر منتقل می کنیم .
ایکس به قوه 3 با سه ایکس + دو آ  برابرو مساوی می شود.
3 ایکس یک خط است.دو آ هم یک خط است.مجموع دو خط قطعا" یک خط می شود .
چگونه یک خط با یک مکعب  برابر  می شود؟
پس رابطه جبری پوچ  و بی محتوی است.هیچ ارزش بحث و گفتگو ندارد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: