درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

سه دشمن دیرین : خطکش ارشمیدس . جبر . مثلثات ( قسمت چهارم )

بسیاری مطالب هر قدر هم که ساده و روشن باشد دیر متوجه می شوند.
برای رعایت حال این جماعت ..عوض دایره بی علامت . دایره مدرجی راکه پروتکتور نامیده می شود انتخاب کرده ام.
پروتگتور دایره ای است که محیط آن به 360 قسمت برابر و مساوی تقسیم شده است.
هرچند تا به امروز کسی نتوانسته است محیط دایره را به 360 قسمت برابر مستدل و منطقی تقسیم نماید.
فعلا" فرض می کنیم پروتکتور به 360 قسمت برابر و مساوی تقسیم شده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: