درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

این رسم بظاهر ساده امروز من کاخ حد انتگرال دیفرانسیل را ویران و با خاک یکسان کرده است

مغز فعال چنین اثری تولید می کند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: