درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: نو آوری دکارت با محور مختصات شبیه نوآوری ارشمیدس ب...

Science and mathematics in the world has collapsed: نو آوری دکارت با محور مختصات شبیه نوآوری ارشمیدس ب...: این دو نفر با این نو آوری های بی ثمر و بی اساس حماقت و بلاهت خود راثابت کرده اند. دانش و علم ریاضی در طول تاریخ سیر قهقرائی پیموده است. ه...

۱ نظر: