درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: Science and mathematics in the world has collapsed...

Science and mathematics in the world has collapsed: Science and mathematics in the world has collapsed...: Science and mathematics in the world has collapsed: این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش ه... : در هندسه موضوع فوق العاده ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر