درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه

چرا همه دانشمندان مجامع علمی باشرف جهان فریز شده اند؟

دانشمندان و مجامع علمی هرگز تصور نمی کردند باحرکاتی موزون منطقی  محدود ساده بوسیله ستاره و پرگار محیط دایره به این زیبائی مستقیم الخط شده برای محاسبه ای بس مهم و اساسی به وجود آید.

شدت ضربه ای که به دانشمندان واردشده است شوخی نیست.
کاخ های سست و شکننده شان فرو ریخته و ویران شده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


۱ نظر:

  1. دنیا سراچه است.همه گونه افراد در آن پدید آمده اند.
    www.dinbali.com
    pi=3.154700538379 you tube

    پاسخحذف