درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه

هر تصور و گمان واهی که منجر به نظریه علمی شود سرانجام باطل می گردد.

نظریه هائی که امروز باطل شده اند.
1-) نظریه گالوا
2-) نظریه انیشتن .
 3-) نظریه فرما
4-) نظریه گائوس
5-) نظریه فاتح عدد پی لیندمان
و بسیاری دیگر
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

you tube

۱ نظر:

  1. نظریه ها بشدت در معرض ابطال اند
    www.dinbali.com
    pi=3.154700538379
    you tuibe

    پاسخحذف