درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: چرا همه دانشمندان مجامع علمی باشرف جهان فریز شده ...

Science and mathematics in the world has collapsed: چرا همه دانشمندان مجامع علمی باشرف جهان فریز شده ...: دانشمندان و مجامع علمی هرگز تصور نمی کردند باحرکاتی موزون منطقی  محدود ساده بوسیله ستاره و پرگار محیط دایره به این زیبائی مستقیم الخط شده ب...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر