درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: انسان سعی در انقراض خود می کند.

Science and mathematics in the world has collapsed: انسان سعی در انقراض خود می کند.: از علم و دنش بریدن به حماقت و بلاهت روی آوردن نتیجه اش انقراض و از بین رفتن است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube

Science and mathematics in the world has collapsed: علم و دانش در عرصه جهان بی رونق و کم فروغ است.

Science and mathematics in the world has collapsed: علم و دانش در عرصه جهان بی رونق و کم فروغ است.: در جهان ما علم ودانش بی ارزش است. همه شیفته مجاز و جلوه های ویژه اند.. حماقت و بلاهت همه را در خود فروبرده است. www.dinbali.com pi=3.15...

انسان سعی در انقراض خود می کند.

از علم و دنش بریدن به حماقت و بلاهت روی آوردن
نتیجه اش انقراض و از بین رفتن است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


علم و دانش در عرصه جهان بی رونق و کم فروغ است.

در جهان ما علم ودانش بی ارزش است.
همه شیفته مجاز و جلوه های ویژه اند..
حماقت و بلاهت همه را در خود فروبرده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه

نام گذاری های بجا و شایسته در علم و دانش جهان

دایره ای که کمان 180 درجه اش در مثلث متساوی الاضلاع محاط شود ( دایره اول ) نامیده می شود.
مثلث متساوی الاضلاعی که کمان 180 درجه را در خود محاط می کنی ( مثلث آخر ) نام گذاری می گردد.
پس دایره اول و مثلث آخر موجبات انقلاب عظیمی را در علم و دانش جهان پی ریزی کردند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره اول و مثلث آخر