درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: انسان سعی در انقراض خود می کند.

Science and mathematics in the world has collapsed: انسان سعی در انقراض خود می کند.: از علم و دنش بریدن به حماقت و بلاهت روی آوردن نتیجه اش انقراض و از بین رفتن است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube

Science and mathematics in the world has collapsed: علم و دانش در عرصه جهان بی رونق و کم فروغ است.

Science and mathematics in the world has collapsed: علم و دانش در عرصه جهان بی رونق و کم فروغ است.: در جهان ما علم ودانش بی ارزش است. همه شیفته مجاز و جلوه های ویژه اند.. حماقت و بلاهت همه را در خود فروبرده است. www.dinbali.com pi=3.15...

انسان سعی در انقراض خود می کند.

از علم و دنش بریدن به حماقت و بلاهت روی آوردن
نتیجه اش انقراض و از بین رفتن است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


علم و دانش در عرصه جهان بی رونق و کم فروغ است.

در جهان ما علم ودانش بی ارزش است.
همه شیفته مجاز و جلوه های ویژه اند..
حماقت و بلاهت همه را در خود فروبرده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه

نام گذاری های بجا و شایسته در علم و دانش جهان

دایره ای که کمان 180 درجه اش در مثلث متساوی الاضلاع محاط شود ( دایره اول ) نامیده می شود.
مثلث متساوی الاضلاعی که کمان 180 درجه را در خود محاط می کنی ( مثلث آخر ) نام گذاری می گردد.
پس دایره اول و مثلث آخر موجبات انقلاب عظیمی را در علم و دانش جهان پی ریزی کردند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره اول و مثلث آخر

Science and mathematics in the world has collapsed: یک ترسیم ساده هندسی محصول ستاره و پرگار و انقلاب ف...

Science and mathematics in the world has collapsed: یک ترسیم ساده هندسی محصول ستاره و پرگار و انقلاب ف...: کمان GRT در مثلث متساوی الاضلاع LEI محاط شده است.. طول کمان با مماس LI نقطه به نقطه برابر است. به همین سادگی و شفافی www.dinbali.com pi...

یک ترسیم ساده هندسی محصول ستاره و پرگار و انقلاب فوق تصور در علم و دانش جهان

کمان GRT در مثلث متساوی الاضلاع LEI محاط شده است..
طول کمان با مماس LI نقطه به نقطه برابر است.
به همین سادگی و شفافی
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

Science and mathematics in the world has collapsed: علمی و انقلاب در علم و دانش

Science and mathematics in the world has collapsed: علمی و انقلاب در علم و دانش: هر کمان 180 درجه که در مثلث متساوی الاضلاع محاط شود..طول اش با ضلع مماس بر کمان مساوی نقطه به نقطه است . www.dinbali.com pi=3.15470053837...

علمی و انقلاب در علم و دانش

هر کمان 180 درجه که در مثلث متساوی الاضلاع محاط شود..طول اش با ضلع مماس بر کمان مساوی نقطه به نقطه است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


اشخاص محترمی که از اقصی نقاط جهان تشریف آورده بامن مباحثه و گفتگو کرده اند


و با شمه ای از کار های من از نزدیک آشناشده اند. در زمان خداحافظی و جدائی بازوی مرالمس کرده سئوا ل می کردند:
ایا زمینی هستید ؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

Science and mathematics in the world has collapsed: چرا همه دانشمندان مجامع علمی باشرف جهان فریز شده ...

Science and mathematics in the world has collapsed: چرا همه دانشمندان مجامع علمی باشرف جهان فریز شده ...: دانشمندان و مجامع علمی هرگز تصور نمی کردند باحرکاتی موزون منطقی  محدود ساده بوسیله ستاره و پرگار محیط دایره به این زیبائی مستقیم الخط شده ب...

چرا همه دانشمندان مجامع علمی باشرف جهان فریز شده اند؟

دانشمندان و مجامع علمی هرگز تصور نمی کردند باحرکاتی موزون منطقی  محدود ساده بوسیله ستاره و پرگار محیط دایره به این زیبائی مستقیم الخط شده برای محاسبه ای بس مهم و اساسی به وجود آید.

شدت ضربه ای که به دانشمندان واردشده است شوخی نیست.
کاخ های سست و شکننده شان فرو ریخته و ویران شده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tubeدانشمندان مجامع علمی باشرف جهان تا امروز باخزعبلات مثل حد انتگرال و غیره سعی کردید محیط دایره را مستقیم کنید

من اینک محیط دایره را مستقیم الخط شده در اختیارتان قرار داده ام چرا از آن استفاده نمی کنید ؟
آیا روش استفاده کردن اش را بلد نیستید؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


Science and mathematics in the world has collapsed: دانشمندان با شرف جهان من محیط دایره رابه خط راست ت...

Science and mathematics in the world has collapsed: دانشمندان با شرف جهان من محیط دایره رابه خط راست ت...: با شرف ها دانشمندان مجامع علمی من محیط دایره را به خط راست تبدیل کردم تا با قطر دایره قابل سنجش باشد. چرا از آن استفاده نمی کنید؟ آیا به...

دانشمندان با شرف جهان من محیط دایره رابه خط راست تبدیل کردم چرا از آن استفاده نمی کنید؟

با شرف ها دانشمندان مجامع علمی
من محیط دایره را به خط راست تبدیل کردم تا با قطر دایره قابل سنجش باشد.
چرا از آن استفاده نمی کنید؟
آیا بهره گیری از دانش درست و صحیح منع علمی دارد؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


Science and mathematics in the world has collapsed: من محیط دایره را به خط مستقیم یاراست تبدیل کرده ام...

Science and mathematics in the world has collapsed: من محیط دایره را به خط مستقیم یاراست تبدیل کرده ام...: هیچ دانشمندی نتوانسته است چنین کاری راانجام دهد.. با شرف ها چرا متوجه عظمت کار نمی شوید؟ www.dinbali.com pi=3.154700538379 you tube ...

من محیط دایره را به خط مستقیم یاراست تبدیل کرده ام.

هیچ دانشمندی نتوانسته است چنین کاری راانجام دهد..
با شرف ها چرا متوجه عظمت کار نمی شوید؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


دهش های الهی مزخرفات را از بین می برد

این شیوه هندسی ( روش بخ وعی  )  یک دهش الهی  است. خط منحنی به خط مستقیم تبدیل شده است .تبدیل خط منحنی به خط مستقیم  انقلاب عظیم علمی ایجاد کرده است.این  روش علمی مستدل و منطقی تمام اباطیل و خزعبلات را قلع و قمع کرده است.
سکوت تمام مجامع ودانشمندان جهان متاثر از این شیوه است .آنها حرفی برای گفته و دفاع از خزعبلات خود ندارند.
نطق شان برای ابد کور شده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube


Science and mathematics in the world has collapsed: ( دایره عالی ) دهش عظیمی است که مثلثات را باطل و م...

Science and mathematics in the world has collapsed: ( دایره عالی ) دهش عظیمی است که مثلثات را باطل و م...: مترجمین زبان فارسی به انگلیسی اصطلاحات علمی هندسه راخوب نمی دانند. این فاجعه از کجا ناشی شده است. مدت مدیدی است که مجامع علمی در سطح جهان...

( دایره عالی ) دهش عظیمی است که مثلثات را باطل و منسوخ کرده است .

مترجمین زبان فارسی به انگلیسی اصطلاحات علمی هندسه راخوب نمی دانند.
این فاجعه از کجا ناشی شده است.
مدت مدیدی است که مجامع علمی در سطح جهان هندسه را مرده و بلامصرف اعلام کرده اند
لذا هیچ کس با هندسه انس و الفتی ندارد..از آن جمله متر جم است .
مجامع علمی و دانشمندان غرق در حماقت و بلاهت اند..آنان نمی دانند ..تمام آنچه از ریزو درشت در جهان دیده و لمس می شوند هندسی اند..
قاطع می گویم (( هرکس هندسه نمی داند مفز فعال ندارد.))
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره عالی

۱۳۹۵ تیر ۴, جمعه

Science and mathematics in the world has collapsed: منطق محکم مستدل و قاطع در شکل های هندسه مدرن.

Science and mathematics in the world has collapsed: منطق محکم مستدل و قاطع در شکل های هندسه مدرن.: دهش های عظیم الهی ناملایمات فوق العاده به همراه دارد.. د ردایره عالی کمان 30 درجه SO انتهای 30 وتر است .که بلند ترین آنها قطر AS و کوتاه ت...

منطق محکم مستدل و قاطع در شکل های هندسه مدرن.

دهش های عظیم الهی ناملایمات فوق العاده به همراه دارد..
د ردایره عالی کمان 30 درجه SO انتهای 30 وتر است .که بلند ترین آنها قطر AS و کوتاه ترین شان وتر AO است .
اختلاف طول بلند ترین وتر و کوتاه ترین وتر روی قطر خط PS است.
طول خط PS مبین آن است که طول 30 وتر در این مکان بسیار بهم نزدیک اند .
در سایر بخش های کمان 180 درجه چنین چیزی نیست.
محاسبه این 30 وتر برای مثلثات غیر مقدور است.
مثلثات قادر نیست طول این 30 وتر رامستدل و منطقی محاسبه نماید
همچنان که تا امروز نتوانسته است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره عالی از دهش های الهی

Science and mathematics in the world has collapsed: دهش های عظیم الهی نا ملایات بسیار حاد به دنبال دار...

Science and mathematics in the world has collapsed: دهش های عظیم الهی نا ملایات بسیار حاد به دنبال دار...: این دایره عالی یکی از دهش های بسیار با ارزش الهی است . با دایره عالی مثلثات ابطال و منسوخ گردید..هیچ مجمع علمی و دانشمندی نمی تواند از مثل...

دهش های عظیم الهی نا ملایات بسیار حاد به دنبال دارد

این دایره عالی یکی از دهش های بسیار با ارزش الهی است .
با دایره عالی مثلثات ابطال و منسوخ گردید..هیچ مجمع علمی و دانشمندی نمی تواند از مثلثات دفاع نماید..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

به لطف اینترنت نوآوری و خلاقیت در مردم جهان مرده است

اینترنت مردم جهان را درخت بی برگ و میوه کرده اسنت
همه مردم جهان تبدیل به درخت عرعر شده اند.درختی که هرگز میوه نمی دهد..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: هر تصور و گمان واهی که منجر به نظریه علمی شود سران...

Science and mathematics in the world has collapsed: هر تصور و گمان واهی که منجر به نظریه علمی شود سران...: نظریه هائی که امروز باطل شده اند. 1-) نظریه گالوا 2-) نظریه انیشتن .  3-) نظریه فرما 4-) نظریه گائوس 5-) نظریه فاتح عدد پی لیندمان و ...

مجامع علمی دانشمندان جهان من تا امروز 9 جلد کتاب علمی تحقیقی تخصصی مرجع در هندسه نوشته ام

دانشمندان جهان در آینده از کتاب های علمی تحقیقی تخصصی من باید استفاده کنند.
کتاب های مرجع علمی من در آینده میزان علم و دانش مرا بدست خواهند داد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube