درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: هر تصور و گمان واهی که منجر به نظریه علمی شود سران...

Science and mathematics in the world has collapsed: هر تصور و گمان واهی که منجر به نظریه علمی شود سران...: نظریه هائی که امروز باطل شده اند. 1-) نظریه گالوا 2-) نظریه انیشتن .  3-) نظریه فرما 4-) نظریه گائوس 5-) نظریه فاتح عدد پی لیندمان و ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر