درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۲۸, جمعه

عدد 3.14159 غاط است
من بر روی آن خط بطلان می کشم.
برای عدد 3.14159 هیچ منطقی وجود ندارد.
عدد 3.14159 عدد احمقانه ای است .هیچ منطقی آن را پشتیبانی نمی کند.
روز pi : روز مرگ علم و دانش ریاضی است .
کسر 22/7 علم و دانش ریاضی را میراند
www.dinbali.com
pi=3.154700538

۱ نظر: