درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

سه دشمن دیرین : خطکش دو نشان ارشمیدس .جبر . مثلثات ( قسمت هفتم )

مشخصه خط کش دونشان ارشمیدس .
طول نامعلوم دارد .یک قسمت از آن برابر با شعاع دایره است که معلوم است .این قسمت معلوم دردی رادرمان نمی کند..همچنان طول خطکش مجهول و نا معین است .
5-) از مرکز دایره به قسمت نا مشخص خطکش در نقطه P عمود می نمائیم .
دو مثلث قائم الزاویه پدید می آیند .
1 .مثلث قائم الزاویه CPQ بازوایای 40 و 50 درجه زوایای بسیار قدر هندسه .. اضلاع زاویه قائمه هر دو نامعلوم اند
هرباجی به خطوط می دهید بدهید .Sin .Cos فایده ندارد. اندازه اضلاع از مجهولی بدر نمی آیند.
2. مثلث قائم الزاویه DPQ با زوایای 20 و 70 درجه زوایائی قدر تر از قدر قبلی .خوشبختانه این مثلث قائم الزاویه هر سه ضلع آن نا مشخص ونا معلوم اند .
هیچ کس تا کنون نتوانسته طول این سه ضلع را بدست آورد..
هر عدد و رقمی که اعلام کنید .با سئوال :
از کجا آورده اید من مواجه می شوید.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: