درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۱, یکشنبه

ریاضی دان ابله هندسه را قربانی جبر کرده است.

مغز تنبل بیکاره  شکم را فعال  و پرکار می کند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379۱ نظر: