درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

چگونه ارشنیدس بی آبرو شد؟

ارشمیدس
دو روش از کارهای علمی تحقیقی تخصصی من کسر 22/7 و خطکش دو نشان ترابی اعتبار و باطل کردند.
ابطال کسر 22/7 و خطکش دونشان راه رابرای علم و دانش حقیقی هموار نمودند.
دیکر شبه دانشمندی عالمی نمی تواند جرات نمی کندبه این دو کار ارشمیدس استناد کند و جلوی علم را بگیرد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: