درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

ازچه زمان سقوط علم و دانش شروع شد ؟

از تاریخی که ارشمیدس کسر بی استدلال 22/7 و خط کش دو نشان بازیچه را وارد عرصه علم و دانش نمود
ننگ براین دانشمند مخرب
این روش من در مقابل کسر 22/7 است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379۱ نظر: