درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه

Science and mathematics in the world has collapsed: حساب به اندازه نقطه در هندسه عدد ندارد

Science and mathematics in the world has collapsed: حساب به اندازه نقطه در هندسه عدد ندارد: محور مختصات برای این بوجود آمده است که جایگاه نقاط موجود در صفحه رابا طول و عرض مشخص و معین نماید.. این مداخله در هندسه است. روی محور مخت...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر