درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

کی سقوط علم و دانش شروع شد؟

از زمانی که ارشمیدس کسر بی هویت 22/7 و خط کش دونشان مسخره را وارد علم و دانش کرد.
ننگ بر این دانشمتد مخرب
این هم کار من در مقابل خط کش دو نشان بی ارزش
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: