درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

سه دشمن دیرین : خط کش ارشمیدس . جبر . مثلثات ( قسمت هشتم . پایان )

از نقطه F مرکز مشترک معلوم ونا معلوم خط کش دو نشان ارشمیدس درنقطهM بر خط نا معلوم و نا مشخص DQ  عمود می نمائیم
مثلث قائم الزاویه DMF با زوایای 20 و 70 درجه متشابه با مثلث قائم الزاویه DPQ پدید می آید .
وتر مثلث قائم الزاویه DF مشخص و معین است .
این خط معلوم دردی را درمان نمی کند.
تمام مجهولات قرص و محکم سرجای خود استوار و مستقراند.
نامشخص ها تسلیم نمی شوند.
خط کش دو نشان ارشمیدس بی آبرو و بی حیثیت است .
جبر ناتوان و زبون است.
مثلثات بی عرضه و خفت بار است .
هیچ کدام به دیگری کمک نمی رساند و یاری نمی دهد . هرسه علیل و طفیلی هندسه اند.
این صفات مجموعا" به اشخاصی برمی گردد که دم از خطکش دونشان ارشمیدس .جبر و مثلثات می زنند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
۱ نظر:

  1. قدرت و توان علمی بسیار می خواهد وبلاگی با این تیتر و عنوان نوشت.
    www.dinbali.com
    pi=3.154700538379

    پاسخحذف