درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۲۹, شنبه

علم و دانش ریاضی در چنگال غول های حماقت و بلاهت جهان اسیر اند.دانش و علم ریاضی در ط.ول تاریخ سیر قهقرائی راطی کرده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538

۱ نظر: