درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

نو آوری دکارت با محور مختصات شبیه نوآوری ارشمیدس با خط کش دو نشان است .

این دو نفر با این نو آوری های بی ثمر و بی اساس حماقت و بلاهت خود راثابت کرده اند.
دانش و علم ریاضی در طول تاریخ سیر قهقرائی پیموده است.
هندسه به سبب تجریدی شهودی بودن سراسر مملو از کشفیات است
اما
حساب به دلیل تجریدی صرف بودن مستلزم تئوری و نظریه است .
نظریه و تئوری همواره در معرض رد و ابطال است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538


۱ نظر: