درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

سه دشمن دیرین : خط کش دو نشان ارشمیدس .جبر . مثلثات .( قسمت ششم )

مرحله رسم شکل :
1-) شعاع EQ را امتداد می دهیم تا قدر ی از سطح دایره خارج شود قدر ی مبهم است .اندازه را نشان نمی دهد و معرفی نمی کند..مقدار و اندازه آن معلوم نیست.. لذا یکی از مجهولات است.
2-) خط CJ را برشعاع QE عمود می کنیم . طول آن مشخص است .1/2*1.7320508308 متر است .
در نتیجه طول QJ را که a گرفته ایم معین است.0.5 متر
3-) شعاع QC را می کشیم .
مثلث قائم الزاویه CJQ گونیای معروف است هیچ گرفتاری ندارد
خط a  را cos 3e گرفته اند . نامگذاری دردی را درمان نمی کند .باج بی خود به خط دادن است.
4-) خط کش دو نشان را آنقدر جابجا می کنند تا دوقسمت شود . قسمتی از آن DF برابر FQ گردد.
ط.ل DF برابر باشعاع دایره 1 متر است.
قسمت دیگرخطکش دو نشان FC ط.ول اش معین نیست. نا معلوم است .
چنانچه خطکش کاملا" مدرج هم باشد .مقدار طول دقیق آن بدست نمی آید
خط FC وتر کمان 100 درجه است.طول این خط هم یکی دیگر از مجهولات ما است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر:

  1. از مادر متولد نشده مطلب علمی در این سطح را به این روشنی و شفافی بنویسد.
    www.dinbali.com
    pi=3.154700538379

    پاسخحذف