درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه

دانشمندان .ریاضیدانان بلبل صفت در قید حیات جهان را خاموش و بی صدا کرده ام

محور مختصا ت دکارتی را کشیده ام .
خط مستقیمp O به مختصات  1+ و1-است .پس نیمساز زاویه قائئمه است .وتر کمان 90 درجه است .
طول آن رادیکال 2 متر است .
به تعداد نقطه موجود در این خط راست ..روی محور طول ها باید نقطه وجود داشته باشد و ما  باید بتوانیم برای هر یک از آن نقاط موجود
مختصات تعین کنیم .این هنر جبر است .و برای همین منظور مختصات تعریف کرده ایم.
دانشمند آن نقاط را با مختصات به من معرفی کن.. عدد در مقابل نقطه کم می آید..
دانشمند روی محور طول ها خطی به اندازه خط Op به من نشان بده .
دانشمند با  پرگار خط OP  رادوران می دهد .خط OP به مختصات 1- 0 را نشان می دهد.
در شکل ترسیمی کمان 90 درجه ای وجود دارد..تظیر خط راست OP از تعدادی نقطه پدید آمده است.
به ازاء هر نقطه آن روی محور نقطه ای باید وجود داشته باشد
ریاضی دان جبریست .
برای هریک از نقاط مختصاتی به من معرفی کن.
نقطه q
به مختصات 1+و 1+است . مختصات این نقطه روی محور را به من معرفی کن.
طول آن خط مستقیم را هم معین کن .
دانشمند . ریاضیدان خود را کثیف کرده است.زبان در دهان ندارد..نفس اش بالا نمی آید.
دارد جان می کند..همه جهانیان که جمع شوند هیچ کمکی به ان نمی توانند بکنند
www.dinbali.com
pi=3.154700538

۱ نظر: