درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

این دو چهره در سقوط علم ودانش ریاضی در سطح جهان کمک کرده و می کنند

اگر این دو دانشمند و ریاضی دان بوده و هستند چرا جلوی تخریب ریاضیات را در سطح جهان نگر فتنه و نمی گیرند؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: