درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

جبر علم نیست .یک نوع از روش های حل مسئله حساب است .

عالمان و دانشمندانی که مغز یک گنجشک از مغز شما بزرگ تر و فعال تر است .
چرانمی فهمید؟
جبر علم نیست.
جبر یک نوع از روش های حل مسئله حساب است .
جبر هیچ ارتباطی با هندسه ندارد..
جبر هیچ جایگاهی در هندسه ندارد. .
جبر فقط برای در یوزگی به هندسه مراجعه می کند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379۱ نظر: