درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

این کودک در 75 سال قبل متولد شد تا ...

از هندسه دانان برجسته جهان شود
با کتاب های تحقیقی  تخصصی پربار خود علم و دانش ریاضی را در جهان متحول و دگر گون اساسی  نماید
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: