درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: جبر علم نیست .یک نوع از روش های حل مسئله حساب است ...Science and mathematics in the world has collapsed: جبر علم نیست .یک نوع از روش های حل مسئله حساب است ...: عالمان و دانشمندانی که مغز یک گنجشک از مغز شما بزرگ تر و فعال تر است . چرانمی فهمید؟ جبر علم نیست. جبر یک نوع از روش های حل مسئله حساب ا...

۱ نظر: