درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش ه...


Science and mathematics in the world has collapsed: این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش ه...: در هندسه موضوع فوق العاده مهمی وجود دارد که باید بهر طریقی شده  حل شود.. آن موضوع مقایسه طول محیط دایره با طول قطر دایره است. 1) Archimed...

۱ نظر:

  1. All rectangles are inscribed in a circle
    www.dinbali.com
    pi=3.154700538379
    you tube

    پاسخحذف