درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

این کودک به دنیا آمد

نا با کارهای عظیم علمی در جهان مادی نام اش با احترام و آثاراش پر کاربرد باقی بماند
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: